Studnia, jak przygotować przetarg

Studnia, jak przygotować przetarg Małopolska

Jak przygotować przetarg na studnie głębinowe w Małopolsce

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na studnie głębinowe dla ludności, przygotowaliśmy informacje dla urzędników państwowych w celu lepszego sprecyzowania oczekiwań od firm biorących udział w przetargach i zamówieniach publicznych na studnie i przyłączenie ich do budynków oraz urządzeń.

Kluczowe pytania do firm biorących udział w przetargu

Często rozmowy i zapytania od Urzędów i Instytucji dotyczą tylko samej studni. Wymieniane jest tylko jedno pytanie: ile kosztuje metr odwiertu pod studnię, bez samej wiedzy Inwestora jak głęboko występuje woda, sprecyzowania średnicy otworu studziennego, kosztów przyłączenia studni do budynków, instalacji pompy w studni, aparatury hydraulicznej w budynkach i samych zabezpieczeniach hydraulicznych i elektrycznych.

Znaczenie badań geofizycznych przed przetargiem

Przed rozpoczęciem wszelkich planowanych prac Inwestor powinien:

 • Skontaktować się z firmą geologiczną i geofizyczną w celu sprawdzenia map hydrogeologicznych i wykonania badań geofizycznych, które stwierdzą na jakiej głębokości jest woda i ile jej jest w miejscu planowanej inwestycji.
 • W przypadku map hydrogeologicznych starszych niż 2005 rok, należy jednak podjąć współpracę z geofizykami.

Po tym fakcie powinno przystąpić się do zaplanowania inwestycji, znając konkretną głębokość studni, a także długość przyłącza tejże studni do istniejącej infrastruktury. Unika się tym samym dodatkowych przetargów, poprawek, uzupełnień parametrów i wyjaśnień w dużej rozbieżności cen oferentów.

Dane te służą także później do opracowania:

 • Projektu prac geologicznych,
 • Dokumentacji hydrogeologicznej,
 • Operatu wodnoprawnego, który nie musi być wykonany bez sensu i w przypadku niewystarczającej ilości wody w studni lub jej braku.

Rezygnacja z prac geologa i geofizyka wiąże się ze stratą czasu dla Inwestora i Wykonawcy w długim oczekiwaniu na jego opracowanie, akceptację i uprawomocnienie.

Proponowany plan prac

 • Badania geofizyczne na planowanej działce i opracowanie wstępnego planu prac: jak głęboka będzie studnia, jak długi musi być przyłącz i co dalej z tym zrobić.
 • Ogłoszenie zamówienia publicznego i przetargu.
 • Odbiór zamawianych prac.

Specyfikacja techniczna w przetargu na studnie

Co powinna zawierać specyfikacja w przetargu, na co należy zwrócić uwagę:

 • Dojazd i mobilizacja sprzętu wiertniczego.
 • Zabezpieczenie ochroną urządzeń wiertniczych i przyszłego miejsca ujęcia wód pitnych przed skażeniem przez osoby trzecie na placu budowy. Skażenie miejsca prac wiąże się z anulacją prac.
 • Głębokość studni na podstawie badań geofizycznych wraz z założeniem średnicy rury studziennej niebieskiej z atestami oraz stalowej rury osłonowej.
 • Obudowa i zabezpieczenie otworu studziennego.
 • Długość przyłącza wodnego do istniejącej infrastruktury i jego dane techniczne. (Uwaga: należy pamiętać, czy na jego drodze jest zwykły trawnik, czy też np. kostka brukowa do rozebrania i ułożenia na nowo po wykonaniu).
 • Długość przyłącza elektrycznego do zasilenia pompy.
 • Pompa głębinowa z zabezpieczeniami. (Najlepszy dobór jest po wykonaniu odwiertu, jego wyczyszczeniu i po pompowaniach pomiarowych, do tego należy dobrać parametry, głębokość studni i odległość studnia-budynek).
 • Jaka jest posiadana i wymagana instalacja w budynku, by można było doprowadzić wodę do niej (hydrofory, ciśnieniomierze, długość nowej instalacji wodnej w samym budynku do jej doprowadzenia, itp.)
 • Doprowadzenie do porządku miejsca prac po wierceniu i pracach ziemnych.

Dokumentacja i wymagania formalne w przetargach

Dużym kosztem są także dokumenty w celu legalizacji studni i wykonanych przy niej prac, np.:

 • Operat wodnoprawny,
 • Mapy geodezyjne wysokościowe po wykonaniu prac z zaznaczoną studnią i przyłączami,
 • Pozwolenia budowlane na przyłącz elektryczny czy wodny,
 • Badania jakości wody: chemiczne i fizyczne,
 • Dozór i dokumentacja geologiczna.

Niestety, Ustawodawca nakłada na Urzędy i Instytucje konieczność posiadania i wykonania ww. dokumentów oraz zachowania czasu w procedurach.

Należy zwrócić uwagę, czy wykonawca posiada polisę OC wykonawcy za produkt i wykonaną usługę oraz czy wykonywał podobne inwestycje dla Urzędów w ostatnim czasie.

Sumując, pominięcie jednego z powyższych punktów powoduje rozbieżność cen w ofertach składanych przez firmy wiertnicze, a także naraża Urząd na ogłoszenie nowego zamówienia publicznego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia!

DRUKUJ

Workplace items tools for project, Architect or Engineer working on blueprint for architectural project in progress, construction and structure concept.

Złóż zapytanie o wycenę

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę i odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naszych usług wiertniczych. Wypełnij formularz, a my odpowiemy jak najszybciej.