START ZAPYTANIE KONTAKT O FIRMIE REFERENCJE LINKI
 
  » Szukanie wody
  » O studniach
  » Studnie głębinowe - wiercone
  » Studnie kopane
  » Studnie dla osiedli wiejskich
  » Studnia, jak przygotować przetarg
  » Przyłącza studni i instalacja
  » Instalacja pomp
  » Czyszczenie studni
  » Odwierty, pale mostowe, peczki
  » Odwierty pod pompy ciepła
  » Sprzedaż rur studziennych
  » Sprzedaż pomp głebinowych
  » Odwiery Małopolska
  » Odwierty Śląsk


 

Studnie Głębinowe i Kopane

tel.: 533 855 333

fax: 33 8779711
e-mail: info@studnie.eu

 

Zakres prac

 
 
 

STUDNIA - jak przygotować zamówienie publiczne, przetarg

drukuj

Studnia, jak przygotować przetarg

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na studnie głębinowe dla ludności, przygotowaliśmy informacje dla urzędników państwowych w celu lepszego sprecyzowania oczekiwań od firm biorących udział w przetargach i zamówieniach publicznych na studnie i przyłączenie ich do budynków oraz urządzeń.

Często rozmowy i zapytania od Urzędów i Instytucji dotyczą tylko samej studni. Wymieniane jest tylko jedno pytanie: ile jest za metr odwiertu pod studnię, bez samej wiedzy Inwestora jak głęboko występuje woda, sprecyzowania średnicy otworu studziennego, kosztów przyłączenia studni do budynków, instalacji pompy w studni, aparatury hydraulicznej w budynkach i samych zabezpieczeniach hydraulicznych i elektrycznych.

Przed rozpoczęciem wszelkich planowanych prac Inwestor powinien skontaktować się z firmą geologiczną i geofizyczną w celu sprawdzenia map hydrogeologicznych i wykonania badań geofizycznych, które stwierdzą na jakiej głębokości jest woda i ile jej jest w miejscu planowanej inwestycji. W przypadku map hydrogeologicznych starszych niż 2005 rok, należy jednak podjąć współprace z geofizykami.

Po tym fakcie powinno przystąpić się do zaplanowania inwestycji znając konkretną głębokość studni, a także długość przyłącza tejże studni do istniejącej infrastruktury.  Unika się tym samym, dodatkowych przetargów, poprawek, uzupełnień parametrów i wyjaśnień w dużej rozbieżności cen oferentów.

Dane te służą także później do opracowania: projektu prac geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodno prawnego, który nie musi być wykonany bez sensu i w przypadku niewystarczającej ilości wody w studni lub jej braku.
Rezygnacja z prac geologa i geofizyka  wiąże się ze stratą czasu dla Inwestora i Wykonawcy w długim oczekiwaniu na jego opracowanie, akceptację i uprawomocnienie.
 
PROPONOWANY PLAN PRAC:

 1. Badania geofizyczne na planowanej działce i opracowanie wstępne planu prac: jak głęboka będzie studnia, jak długi musi być przyłącz i co dalej z tym zrobić.
 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego, przetargu.
 3. Odbiór zamawianych prac.

CO POWINNA ZAWIERAĆ SPECYFIKACJA W PRZETARGU, NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ:

 1. Dojazd i mobilizacja sprzętu wiertniczego.
 2. Zabezpieczenie ochroną urządzeń wiertniczych i przyszłego miejsca ujęcia wód pitnych przed skażeniem przez osoby 3-cie na placu budowy. Skażenie miejsca prac wiąże się z anulacją prac.
 3. Głębokość studni na podstawie badań geofizycznych wraz z założeniem średnicy rury studziennej niebieskiej z atestami oraz stalowej rury osłonowej.
 4. Obudowa i zabezpieczenie otworu studziennego.
 5. Długość przyłącza wodnego do istniejącej infrastruktury i jego dane techniczne. (Uwaga: należy pamiętać czy na jego drodze jest zwykły trawnik, czy tez np. kostka brukowa do rozebrania i ułożenia na nowo po wykonaniu).
 6. Długość przyłącza elektrycznego do zasilenia pompy.
 7. Pompa głębinowa z zabezpieczeniami. (Najlepszy dobór jest po wykonaniu odwiertu, jego wyczyszczeniu i po pompowaniach pomiarowych, do tego należy dobrać parametry,  głębokość studni i odległość studnia-budynek).
 8. Jaka jest posiadana i wymagana instalacja w budynku, by można było doprowadzić wodę do niej (hydrofory, ciśnieniomierze, długość nowej instalacji wodnej w samym budynku do jej doprowadzenia, itp.)
 9. Doprowadzenie do porządku miejsca prac po wierceniu i pracach ziemnych.
 10. Dużym kosztem są też dokumenty w celu legalizacji studni i wykonanych przy niej prac, np.: operat wodno prawny, mapy geodezyjne wysokościowe po wykonaniu prac z zaznaczoną studnią i przyłączami, pozwolenia budowlane na przyłącz elektryczny czy wodny, badania jakości wody: chemiczne i fizyczne, dozór i dokumentacja geologiczna. Niestety Ustawodawca nakłada na Urzędy i Instytucje konieczność posiadania i wykonania ww. dokumentów oraz zachowania czasu w procedurach.
 11. Należy zwrócić też uwagę czy wykonawca posiada POLISĘ OC WYKONAWCY ZA PRODUKT I WYKONANĄ USŁUGĘ oraz czy wykonywał podobne inwestycje dla Urzędów w ostatnim czasie.

Sumując, pominięcie jednego z powyższych 9-ciu punktów powoduje rozbieżność cen w ofertach składanych przez firmy wiertnicze, a także naraża Urząd na ogłoszenie nowego Zamówienia Publicznego.

 

 
Copyright studnie.eu